Prisar

Prisar

Under skulealder: gratis 
1.    – 7.klasse: 150,-kr 
8.kl. – vaksne : 180,-kr

Minstepris pr.døgn: 6000,- kr.

Ved leige av berre eitt døgn: 35,- kr ekstra pr. person.
Tillegg for leige av dyne/sengetøy.

Eigne prisar for konfirmasjon, bryllup, slektstemne, selskap o. l.


Hytter (2 døgn)

1600,- kr for lita hytte,   (min.utleige: 2 døgn)

2500,- kr for stor hytte, (min.utleige: 2 døgn)

 

Vinterferie / Påskeferie   

Vi deler ferien i 2 utleigeperiodar:

fredag  - onsdag,   onsdag  - søndag (måndag 2.p.dag).

Utleige av kanoar.